Avrupa Adalet Divanı’ndan bir ilk: Başörtüsü yasağı uygulayabilir

Avrupa Birliği'nin en yüksek hukuk mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerde kamu kurumlarının, çalışanların iş yerlerinde başörtüsü gibi dini inancı simgeleyen nesneleri takmasını yasaklayabileceğine hükmetti. 

Ans Belediyesi'nde çalışan bir kadının başörtüsü takma yasağına karşı açtığı davada mahkeme, belediyenin çalışanlarına tarafsızlık sergilemelerini zorunlu kılmasını meşru bir amaç olarak kabul etti.

Bu kararla, AB üyesi devletlerin kamu hizmetinde tarafsızlığı teşvik etmek amacıyla belirli kısıtlamalara gitme hakkını korudu.

Mahkeme, her devletin ve devlete bağlı idarelerin iş yerlerinde tarafsızlık sağlama konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu belirtti, ancak bu önlemlerin tutarlı ve sistematik olması gerektiğini vurguladı.

Karar, özel kurumlarla ilgili daha önce alınan kararların aksine, kamu kurumlarına yönelik alınan ilk karar olma özelliği taşıyor.